Dla wielu nauczycieli i edukatorów programowanie to nadal trudny temat. A tak nie musi być! Słuszność kształcenia algorytmicznego i programowania aktualnie nie podlega jakiejkolwiek dyskusji, to kolejne niezbędne kompetencje kluczowe. Jak zacząć i od czego zacząć? Jaką drogą pójść?

Zapraszamy Państwa na szkolenie adresowane dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z nauczaniem programowaniem.


 • Proste, sprawdzone zasoby i narzędzia online służące do nauki kodowania,
 • Zabawy ruchowe,
 • Kodowanie offline
 • Gry do nauki programowania

Moduł: 4 h
Moduł I – etap przedszkola,
Moduł II – etap edukacji wczesnoszkolnejNauczanie w modelu STEAM - uczeń twórcą


 • Podstawowe informacje o pracy w modelu STEAM – warsztat
 • ETAP IV-VIII, Szkoła średnia
 • Konstruowanie realnie działających modeli badawczych, nauka programowania i mechatronika z modułami elektronicznymi,
 • Konstruowanie realnie działających układów elektronicznych z zestawem BECREO KIT.
 • Narzędzia badawcze tworzone przez uczniów, a wykorzystywane przez nauczycieli w korelacji międzyprzedmiotowej.
 • Programowanie płytki Arduino i MicroBit


Edukacja wczesnoszkolna, klasy IV-VIII


 • Podstawowe informacje o pracy w modelu STEAM - warsztat
 • Konstruowanie realnie działających modeli badawczych, nauka programowania i mechatronika z modułami elektronicznymi
 • Tworzenie papierowych modeli i łączenie ich z elektroniką np. Inteligentny dom
 • Narzędzia badawcze tworzone przez uczniów, a wykorzystywane przez nauczycieli w korelacji międzyprzedmiotowej.
 • Programowanie płytki MicroBit

Moduł I – edukacja wczesnoszkolna
Moduł II – Klasy IV-VIII

Pełna oferta dostępna w Katalogu


Pobierz katalog
Show inline popup
Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez EDTECHNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia. Tutaj mogą się Państwo zapoznać z naszą
Polityką prywatności.