Oferta szkoleniowa jest podzielona na moduły, które możemy dowolnie łączyć:


 • Warsztaty
 • Rady Pedagogiczne
 • Spotkania online, webinary
 • Szkolenia wyjazdowe

Szkolenia są prowadzone przez nauczycieli praktyków i ekspertów ze świata nauki oraz biznesu.

Pozostajemy otwarci na Państwa sugestie i dodatkowe propozycje współpracy – warsztat, rada poedagogiczna.Przykładowa tematyka spotkań

Specjalista ICT w Edukacji

Specjalista ICT w edukacji szkolnej i przedszkolnej


 • Jak zakładać i profesjonalnie obsługiwać konto e-maile w najlepszych dla edukacji narzędziach?
 • Tworzenie materiałów: dokumenty, formularze, ankiety, sondy, i inne materiały przy użyciu darmowych aplikacji,
 • Jak tworzyć i gromadzić informacje w chmurze?
 • Wykorzystywanie wirtualnych dysków dla współpracy z uczniem/rodzicem,
 • Jak obsługiwać i wykorzystywać zalety edukacyjne, smartphonu, tabletu, notebooka, w pracy na lekcji i projektach edukacyjnych (warsztat z urządzeniami)
 • Jak pracować z uczniem na lekcji oraz on-line, jednocześnie wykorzystując posiadane zasoby sprzętowe

Moduły: od 4 do 12 h szkoleniowychAktywna Tablica na St@rt

Wykorzystanie i obsługa uniwersalnego darmowego oprogramowania edukacyjnego do obsługi tablicy multimedialnej - warsztat.


 • Obsługa narzędziowa tablicy interaktywnej dotykowej, bez względy na rodzaj i firmę,
 • Sprawdzone rozwiązania do wykorzystania tablicy na każdym przedmiocie,
 • Obsługa i możliwości darmowego dedykowanego oprogramowania dla tablicy multimedialnej
 • Jak pracować z uczniem wykorzystując tablice i inne urządzenia cyfrowe

Moduły: od 3 do 4hDydaktyka medialna - oferta dla Rad Pedagogicznych.


 • Jak wygląda prawny aspekt nauczania zdalnego
 • Jak tworzyć i uczyć szanując prawo autorskie, wykorzystać licencje Creative Cammons
 • Jakie są zasady i szkolne realia pracy metodami e-learningu oraz blended learningu
 • Jak edukacyjnie wykorzsytać konto poczty gmail, outlook
 • Gromadzenie i tworzenie materiałów google drive, onedrive
 • Zdalna praca z uczniem w czasie rzeczywistym
 • Dokumenty online
 • Pracy z wirtualną tablicą, na przykładzie darmowych aplikacji
 • Jak szybko przygotować materiały na lekcje z wykorzystaniem internetu w aplikacjach on-line, w tym obróbka graficzna – kolaże, szybkie galerie
 • Nowoczesne narzędzia prezentacji,
 • Grywalizacja edukacji – Learnig Apps, Kahoot i wiele innych

Moduły: od 6 do 12 h szkoleniowych

Show inline popup
Od dnia 25 maja 2018 roku stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Chcielibyśmy poinformować Państwa o zasadach, na jakich będzie odbywało się przetwarzanie danych osobowych przez EDTECHNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, od dnia rozpoczęcia stosowania przepisów Rozporządzenia. Tutaj mogą się Państwo zapoznać z naszą
Polityką prywatności.